Hiển thị quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm địa phương trên Google...
https://support.google.com/google-ads/answer/7040605?hl=vi
2020-02-29 15:45:04 58
Quảng cáo trên Google Maps là một cách hiệu quả để thu hút các khách hàng ở gần doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn quản lý một doanh nghiệp địa phương, quảng