Chứng minh tài chính du học Pháp 2018 dễ hay khó
https://taichinhbank.vn/tai-chinh/du-hoc/chung-minh-tai-chinh-du-hoc-phap/
2019-04-15 17:16:15 111
Để chứng minh tài chính du học Pháp hợp lệ, mỗi học sinh, sinh viên cần chứng minh bản thân hoặc gia đình mình sở hữu một khoản tiền tiết kiệm tối thiểu bằng 7380 Euro (tương đương 207.341.741 VNĐ hoặc 9.107,65 USD).