Dịch vụ chứng minh tài chính lùi ngày, làm sổ tiết kiệm lùi ngày...
https://taichinhbank.vn/uncategorized/chung-minh-tai-chinh-lui-ngay/
2019-04-18 06:28:08 118
Dịch vụ chứng minh tài chính lùi ngày. Đối với những trường hợp Đại sứ quán yêu cầu khách hàng phải cung cấp sổ tiết kiệm được mở tối thiểu cách đây 3 tháng về trước, bạn đang băng khoăn không biết phải làm thế nào để có được 1 sổ tiết kiệm mở cách đây 3 tháng về trước.