Tài chính công là gì? Đặc điểm của tài chính công
http://taichinhdoanhnghiep.edu.vn/tai-chinh-cong/
2019-04-13 06:18:14 157
19 Tháng Chín 2018 ... Tài chính công là quản lý thu nhập, chi tiêu và nợ của một quốc gia thông qua nhiều tổ chức chính phủ và bán chính phủ khác nhau.