Chiến lược marketing sản phẩm thời trang tuổi Teen - TaiLieu.VN
https://tailieu.vn/doc/chien-luoc-marketing-san-pham-thoi-trang-tuoi-teen-1270801.html
2019-05-08 00:50:05 149
22 Tháng Mười 2012 ... Chiến lược marketing sản phẩm thời trang tuổi Teen ..... Đa dạng thị trường thời trang Theo một số chủ sạp quần áo ở chợ Biên Hòa, các loại ..... mục tiêu xây dựng một thương hiệu thời trang tuổi teen nổi tiếng, đi tiên phong ...