Các môi trường tự nhiên - TaiLieu.VN
https://tailieu.vn/doc/cac-moi-truong-tu-nhien-23081.html
2019-04-15 08:56:12 128
Các môi trường tự nhiên là những nơi mà những hoạt động hàng ngày này xảy ra, bao gồm phòng tắm, bồn rửa chén, sân sau, và hồ bơi công cộng. Các môi trường tự nhiên được xác định bởi gia đình khi họ nói chuyện về các hoạt động hay cuộc sống của họ.