Giáo án Khoa Học 5 Bài 45 chọn lọc - TaiLieu.VN
https://tailieu.vn/tag/giao-an-khoa-hoc-5-bai-45.html
2019-04-21 05:10:17 95
Giáo án bài Sử dụng năng lượng điện - Khoa học 5 - GV:L.N.Tân ... kiểm tra trên lớp Điểm thứ hai: 20% kiểm tra trắc nghiệm (tập trung giữa kỳ 45') Điểm thứ ba: ...