Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 50 :VỆ SINH MẮT - TaiLieu.VN
https://tailieu.vn/doc/giao-an-sinh-hoc-lop-8-bai-50-ve-sinh-mat-831240.html
2019-05-01 22:26:13 143
10 Tháng Chín 2011 ... I/ MỤC TIÊU: 1 / Kiến thức: Hiểu rõ nguyên nhân của tật cận thị , viễn thị và cách thức khắc phục Trình bày được nguyên nhân gây bệnh đau ...