Tài liệu Kinh Doanh Nhà Hàng chọn lọc - TaiLieu.VN
https://tailieu.vn/tag/kinh-doanh-nha-hang.html
2019-05-02 04:56:07 95
Đề tài: Lập dự án kinh doanh nhà hàng ẩm thực Việt Nam ... nội dung qua các chương sau: chương 1 khái niệm về dịch vụ phục vụ ăn uống và nhà hàng, ... Lên thực đơn Thực đơn là danh sách các món ăn hay đồ uống mà nhà hàng của bạn ...