Mẫu di chúc viết tay, di chúc hợp pháp viết tay -taimienphi.vn
https://taimienphi.vn/download-mau-di-chuc-13095
2019-04-19 18:24:16 181
Mẫu di chúc viết tay là mẫu di chúc được sử dụng khi một người cần chuyển nhượng tài sản của mình khi qua đời, được khai trong trạng thái tinh thần minh mẫn sáng suốt, cùng với hỗ trợ của người làm chứng. Mẫu đơn là văn bản pháp lý thừa nhận một người được ...