CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN BÌNH
http://tanbinh.vn/gioi-thieu.html
2020-09-29 07:45:06 36
Ngày 27-3-1993: Đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Tân Bình chính thức được thành lập theo giấy phép số 331/ GP.UB của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh. Ngày 4-8-1993: Bộ Xây Dựng đã cấp giấy phép cho Công Ty được phép hành nghề trong các tỉnh phía Nam.