Học ngành khoa học vật liệu trường KHTN ra trường làm gì? | Tăng Giáp
https://tanggiap.org/threads/hoc-nganh-khoa-hoc-vat-lieu-truong-khtn-ra-truong-lam-gi.532/
2019-04-15 21:08:03 233
26 Tháng Mười Một 2014 ... Khoa học Vật liệu đào tạo cử nhân khoa học có đầy đủ kiến thức và ... nghiên cứu và ứng dụng chế tạo các loại vật liệu, đặc biệt là vật liệu kỹ ...