Sau khi thoái vốn tại Tập đoàn Hóa chất Châu Á, Mekong II thu về 8 ...
https://tbck.vn/sau-khi-thoai-von-tai-tap-doan-hoa-chat-chau-a-mekong-ii-thu-ve-89-trieu-usd-16898.html
2019-05-03 04:20:10 144
10 Tháng Tám 2018 ... TBCKVN – Mới đây, Mekong II (MEF II) thuộc Mekong Capital đã hoàn tất thoái vốn tại Tập đoàn Hóa chất Châu Á (ACC), thu về 8,9 triệu USD.