10 cuốn sách miễn phí về Khoa học dữ liệu bạn nên đọc - FPT...
https://techinsight.com.vn/10-cuon-sach-mien-phi-ve-khoa-hoc-du-lieu-ban-nen-doc/
2019-04-15 05:25:32 188
Có rất nhiều tài nguyên tuyệt vời hoàn toàn miễn phí cho những ai muốn tìm hiểu về khoa học và phân tích dữ liệu. Nếu bạn đang học hoặc làm việc trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và chưa từng đọc những cuốn sách này, thì chúng đáng để được thêm vào danh […]