Bắt đầu con đường trở thành nhà khoa học dữ liệu từ con số 0 |...
https://techtalk.vn/bat-dau-con-duong-tro-thanh-nha-khoa-hoc-du-lieu-tu-con-so-0.html
2019-04-15 05:12:24 172
Làm thế nào để suy nghĩ giống như một nhà khoa học dữ liệu. Nếu bạn đang tự hỏi liệu có một quy trình cụ thể hay không thì câu trả lời bao gồm 5 bước sau: Trước hết, bạn muốn học cách chia nhỏ các vấn đề ra.