Xây dựng website bán hàng online trên nền tảng laravel framework ...
https://text.123doc.org/document/4241963-xay-dung-website-ban-hang-online-tren-nen-tang-laravel-framework.htm
2019-05-07 20:06:03 156
Website bán hàng online được xây dựng trên nền tảng Laravel Framework 5.3 kết hợp các ngôn ngữ về web: PHP 5.6.7, HTML, Javascript, jQuery, Ajax,…