Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm thời trang trẻ em của ...
https://text.123doc.org/document/4892303-xay-dung-chien-luoc-marketing-cho-san-pham-thoi-trang-tre-em-cua-thuong-hieu-chanel.htm
2019-05-08 00:50:05 199
định chọn đề tài: “Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm thời trang trẻ em của thương hiệu Chanel.” nhằm thâm nhập thị trường dành cho nhưng người ...