PHÂN TÍCH SỰ TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG VI MÔ, VĨ MÔ ĐẾN ...
https://text.123doc.org/document/2552384-phan-tich-su-tac-dong-cua-moi-truong-vi-mo-vi-mo-den-hoat-dong-kinh-doanh-cua-cong-ty-co-phan-sua-viet-nam-vinamilk.htm
2019-04-25 23:00:05 371
ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM-VINAMILK Lời mở đầu: ... Vậy môi trường vi mô và vĩ mô có tác động như thế nào tới hoạt động ...