Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh của hãng giày dép ...
https://text.123doc.org/document/28873-phan-tich-va-danh-gia-chien-luoc-kinh-doanh-cua-hang-giay-dep-bitis-pdf.htm
2019-04-25 23:48:14 393
Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh của hãng giày dép Biti's - Tại 123doc thư ... Phân tích môi trường vĩ mô. .... II.6 Những chiến lược chức năng Biti's.