cao su thiên nhiên - Tài liệu text - 123doc.org
https://text.123doc.org/document/199461-cao-su-thien-nhien.htm
2019-05-04 01:14:13 115
Cao su thuộc loại polyterpene có công thức phân tử (C5H8)n .Cao su thiên nhiên trích lỹ từ mủ cao su.Trong mủ cao su có hydrocarbon (90-95%) ,protein ...