Khóa học Tiếng Anh căn bản cho người mất gốc
https://thaygiangcomai.com/tieng-anh-can-ban-cho-nguoi-mat-goc/
2019-04-17 15:48:04 121
Xin chào chị Ánh! Lớp Tiếng Anh căn bản là lớp dành cho người chưa học Tiếng Anh bao giờ. Lớp này sẽ dạy lại từ đầu tất cả mọi thứ cho người mới, hoàn toàn chưa biết gì về Tiếng Anh. – Lớp này kéo dài 6 tuần. 1 tuần học 3 buổi. Thời gian học của 1 buổi là 1h45 ...