[CÔNG NGHỆ 8] Bài 49: TÍNH TOÁN TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG ...
http://thcsnguyenduq1.hcm.edu.vn/cong-nghe/cong-nghe-8-bai-49-tinh-toan-tieu-thu-dien-nang-trong-gia-dinh-cm44175-182576.aspx
2019-04-22 23:14:03 62
3 Tháng Ba 2017 ... [CÔNG NGHỆ 8] Bài 49: TÍNH TOÁN TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG ... Quan sát công suất điện và thời gian sử dụng trong một ngày của đồ dùng điện.