Giấy vệ sinh tiếng Anh là gì? từ vựng tiếng Anh các thiết bị vệ...
https://thegioigiay.net/blogs/giay-ve-sinh-tieng-anh-la-gi-tu-vung-tieng-anh-cac-thiet-bi-ve-sinh.html
2019-04-15 08:00:26 193
THÊM HÌNH ẢNH CÁC TỪ VỰNG TIẾNG ANH KHÁC ÍT PHỔ BIẾN HƠN . Các từ vựng thiết bị vệ sinh khác. Hy vọng với danh sách các từ vựng tiếng Anh về giấy vệ sinh và các thiết bị trong phòng tắm bên trên sẽ hữu ích đối với các bạn có nhu cầu quan tâm.