Ngành tiếp thị thể thao Việt Nam đang 'đánh rơi' hàng tỷ đô la ...
https://theleader.vn/nganh-tiep-thi-the-thao-viet-nam-dang-danh-roi-hang-ty-do-la-20180129102551365.htm
2019-04-12 23:00:11 179
29 Tháng Giêng 2018 ... Ngành tiếp thị thể thao (Sport Marketing) là một trong những lĩnh vực kinh tế giải trí và dịch vụ phát triển tiềm năng và tăng trưởng mạnh đều 20 ...