Cửa kính mở lùa xếp gấp – Thi công nhôm kính Việt Nhật
https://thicongnhomkinh.com.vn/san-pham/cua-kinh-mo-lua-xep-gap
2019-05-16 03:34:02 217
– Cửa kính lùa xếp gấp được gọi tên theo mô tả cách thức vận hành của sản phẩm. Các cánh cửa kính xếp gấp được thiết kế tinh tế, giúp cho những cánh cửa mở ra xếp gấp vào nhau, dồn sang 1 phía tạo sự thông thoáng cho không gian.