Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa: Nhiều kỳ vọng mới ...
https://thitruongcaosu.net/2018/07/13/cong-ty-co-phan-cao-su-phuoc-hoa-nhieu-ky-vong-moi/
2019-05-04 06:42:05 141
Bên cạnh sản xuất, kinh doanh cao su, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR) đang kỳ vọng tạo đột phá trong năm tài chính 2018 nhờ ...