Kế hoạch bài dạy môn Khoa học lớp 4 BÀI 20: NƯỚC CÓ NHỮNG ...
http://thkydong.hcm.edu.vn/khoi-4/ke-hoach-bai-day-mon-khoa-hoc-lop-4-bai-20-nuoc-co-nhung-tinh-chat-gi-c58804-82890.aspx
2019-04-28 10:10:19 233
30 Tháng Mười Một 2015 ... Kế hoạch bài dạy môn Khoa học lớp 4 BÀI 20: NƯỚC CÓ NHỮNG TÍNH .... Hs: đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên mạng, đọc sách khoa học, ...