Qatar, quốc gia có thu nhập cao nhất thế giới. GDP bình quân đầu...
https://thoi-nay.com/tnm/qatar-quoc-gia-co-thu-nhap-cao-nhat-the-gioi-lam-dan-qatar-co-sung-suong-khong/
2019-04-15 04:42:12 134
Qatar, một đất nước ở Trung Đông với nguồn thu nhập chính là dầu khí, hiện là quốc gia giàu nhất thế giới với GDP bình quân đầu người là 91.379 USD.