Thị phần thép Hòa Phát tăng cao, xuất khẩu 1.000 tấn sang Ấn Độ ...
http://thoibaonganhang.vn/thi-phan-thep-hoa-phat-tang-cao-xuat-khau-1000-tan-sang-an-do-85132.html
2019-05-06 05:34:03 90
22 Tháng 2 2019 ... Thậm chí, xuất khẩu ống thép hàn còn giảm mạnh so với cùng kỳ. Dù vậy, ống thép Hòa Phát vẫn đạt mức tăng trưởng 15,2% so với tháng 1 ...