Việt Nam trong nhóm 3 nước tăng trưởng du lịch cao nhất | Thời ...
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2019-03-28/viet-nam-trong-nhom-3-nuoc-tang-truong-du-lich-cao-nhat-69413.aspx
2019-04-26 03:20:03 69
28 Tháng Ba 2019 ... Năm 2018, Việt Nam đã được tổ chức du lịch thế giới xếp thứ 3/10 quốc gia tăng trưởng du lịch cao nhất, tăng 3 bậc so với năm 2017. Kết quả ...