Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 sẽ diễn ra từ 2 - 3/5/2019...
https://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2019-04-05/dien-dan-kinh-te-tu-nhan-viet-nam-2019-se-dien-ra-tu-2-3-5-2019-69740.aspx
2019-04-15 15:22:30 91
Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 ()2-3/5/2019) sẽ dành thời lượng lớn cho đối thoại công- tư trong các phiên và đặc biệt dành không gian dành cho khu vực tư nhân hiến kế, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế