Triển vọng kinh tế Việt Nam 2019 vẫn vững dù nhiều trở ngại | Thời ...
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xuan-ky-hoi-2019/2019-01-30/trien-vong-kinh-te-viet-nam-2019-van-vung-du-nhieu-tro-ngai-67376.aspx
2019-04-23 20:38:12 173
30 Tháng Giêng 2019 ... Điều ấn tượng với tôi nhất là Việt Nam đã giữ được ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh trong nước trần nợ công và khung đầu tư trung hạn ...