Đại sứ quán Hoa Kỳ tọa lạc tại vị trí đặc địa 3,2ha của quận Cầu Giấy
http://thongtinduan.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=7978:i-s-quan-hoa-k-ta-lc-ti-v-tri-c-a-32ha-ca-qun-cu-giy&catid=1:thong-tin-d-an&Itemid=2
2019-04-21 13:18:12 143
13 Tháng Mười Một 2017 ... Đại sứ quán Hoa Kỳ tọa lạc tại vị trí đặc địa 3,2ha của quận Cầu Giấy ... Hoa Kỳ lô đất “D30” tại Hà Nội thuê để xây mới Đại sứ quán Hoa Kỳ, ...