Visa Hàn Quốc 5 năm » Update hồ sơ chi tiết tháng 04, 2019
https://thongtinhanquoc.com/multiple-visa/
2019-04-15 12:32:16 342
K ể từ khi chính sách nới lỏng quy định xin visa multiple được áp dụng (ngày 03/12/2018), có rất nhiều thành viên của TTHQ đã xin thành công và tương đối thuận lợi, sau đó chia sẻ lại kinh nghiệm trong TTHQ Group về quá trình xin visa Hàn Quốc 5 năm của mình.