BÀN VỀ KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ...
https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2015/10/10/bn-ve-khi-niem-cng-nghe-v-chuyen-giao-cng-nghe-trong-luat-chuyen-giao-cng-nghe/
2019-04-15 07:32:35 160
10 Tháng Mười 2015 ... Theo Luật CGCN: “Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ .... đọc có thể hình dung ngay ra công nghệ là gì, bao gồm các đối tượng nào.