GIỚI THIỆU LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2005 - THÔNG TIN ...
https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2008/05/01/5834/
2019-05-13 17:42:08 116
1 Tháng Năm 2008 ... Hai là, môi trường nước ta tiếp tục bị xuống cấp nhanh, có nơi, có lúc đã đến ... Theo đó, Luật Bảo vệ môi trường lần này đã đề ra các quy định cụ thể, ..... Nhiều đô thị mới, khu dân cư ra đời đáp ứng nhu cầu của nhân dân. ..... Sự cố môi trường xảy ra ở cơ sở, địa phương nào thì người đứng đầu cơ sở, ...