Khoa học huyền bí - Tâm linh
https://thuanndkhoahochuyenbi.blogspot.com/
2019-04-15 13:58:17 196
Đây là vấn đề Tâm Linh, có tin có lành, chớ có phê phán vì khoa học còn huyền bí nhưng ngày càng sáng tỏ là có thật đấy, chẳng tốn kém gì, dễ giúp người khác, nếu có con cháu ở riêng thì lo thêm cho con cháu mình càng tốt, lại tiết kiệm vàng mã ông công ông táo mà ...