Cách xác thực 2 yếu tố Facebook không cần số điện thoại
http://thuthuat.taimienphi.vn/cach-xac-thuc-2-yeu-to-facebook-khong-can-dung-so-dien-thoai-35463n.aspx
2019-05-14 00:44:08 96
Đây là cách bảo vệ tài khoản của mình mới nhất mà người dùng có thể áp ... chọn bảo mật 2 lớp trên Facebook bằng số điện thoại nhưng không bắt buộc và ...