Sao lưu thư Gmail về máy tính, tải thư từ gmail về PC
https://thuthuat.taimienphi.vn/sao-luu-thu-gmail-ve-may-tinh-12695n.aspx
2019-12-09 14:10:09 126
Sao lưu thư Gmail về máy tính, tải toàn bộ email trong gmail về PC. Bước 1: Bạn tiến hành đăng nhập Gmail trên trình duyệt của bạn ->Truy cập VÀO ĐÂY để sao lưu thư Gmail về máy tính. Bước 2: Gạt dấu tích xanh ở phần Thư Gmail và ấn Tiếp theo.