Mẫu thang bảng lương chuẩn mới nhất 2020
https://thuthuatphanmem.vn/mau-thang-bang-luong-chuan-moi-nhat/
2020-09-25 11:35:12 62
Nguyên tắc xây dựng thang bảng lương của doanh nghiệp. Theo Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP, Nghị định 157/2018/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 quy định Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương cụ thể như sau: 1.