Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào
http://thutuong.chinhphu.vn/Home/Thu-tuong-tiep-Bo-truong-Bo-Khoa-hoc-va-Cong-nghe-Lao/20185/28095.vgp
2019-04-29 23:38:06 78
15 Tháng Năm 2018 ... Boviengkham Vongdara, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Viện Khoa học Quốc gia CHDCND Lào - Ảnh: VGP/Quang Hiếu ...