Giáo án Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 1: Mở đầu
http://thuviengiaoan.com/giao-an-khoa-hoc-tu-nhien-lop-6-bai-1-mo-dau-11154/
2019-04-16 00:26:15 237
11 Tháng 4 2017 ... Giáo án Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 1: Mở đầu ... ý thức tìm tòi, nghiên cứu trong những hiện tượng tự nhiên, yêu thích môn khoa học. ... Tiết 3 C. Luyện tập: Trợ giúp của giáo viên /Phương tiện Hoạt động của học sinh/kết ...