Bài 50, Tiết 54: Vệ sinh mắt - ThuVienGiaoAn.com
http://thuviengiaoan.com/bai-50-tiet-54-ve-sinh-mat-4318/
2019-05-01 22:26:13 161
3 Tháng Giêng 2016 ... GIÁO ÁN SINH HỌC 8 Bài 50 - Tiết 54: Vệ sinh mắt I, Mục tiêu: 1, Kiến thức: - Hiểu rõ nguyên nhân của tật cận thị, viễn thị và cách khắc phục ...