Bài 50, Tiết 54: Vệ sinh mắt - Thư Viện Giáo Án Điện Tử
https://thuviengiaoan.com/bai-50-tiet-54-ve-sinh-mat-4318/
2020-06-01 00:55:04 71
GIÁO ÁN SINH HỌC 8 Bài 50 - Tiết 54: Vệ sinh mắt I, Mục tiêu: 1, Kiến thức: - Hiểu rõ nguyên nhân của tật cận thị, viễn thị và cách khắc phục - Trình bày được nguyên nhân gây bệnh đau mắt hột, cách lây truyền và biện pháp phòng tránh 2, Kỹ năng: - Rèn kỹ năng quan sát, nhận xét, liên hệ thực tế - Rèn kỹ ...