Giáo án môn Công nghệ khối 10 - Bài 52: Thực hành lựa chọn cơ ...
http://thuviengiaoan.vn/giao-an/giao-an-mon-cong-nghe-khoi-10-bai-52-thuc-hanh-lua-chon-co-hoi-kinh-doanh-81703/
2019-04-22 22:14:11 237
I) MỤC TIÊU: - Giúp học sinh biết được cách lựa chọn và xác định cơ hội kinh doanh phù hợp II) CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Chuẩn bị một số tình huống ở địa ...