Giáo án môn Công nghệ khối 10 - Trần Ngọc Đệ - Bài 52: Thực ...
http://thuviengiaoan.vn/giao-an/giao-an-mon-cong-nghe-khoi-10-tran-ngoc-de-bai-52-thuc-hanh-lua-chon-co-hoi-kinh-doanh-82319/
2019-04-22 22:14:11 216
Rèn luyện được kỹ năng: quan sát, phân tích, tổng hợp, phán đoán để đưa ra ... Giáo án môn Công nghệ khối 10 - Trần Ngọc Đệ - Bài 52: Thực hành: Lựa chọn ...