Giáo án thi giáo viên giỏi Sinh học 8 bài 50: Vệ sinh mắt - Giáo Án ...
http://thuviengiaoan.vn/giao-an/giao-an-thi-giao-vien-gioi-sinh-hoc-8-bai-50-ve-sinh-mat-33183/
2019-05-01 22:26:13 184
Bài 50: VỆ SINH MẮT I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Trình bày được nguyên nhân của tật cận thị, viễn thị và cách khắc phục - Nêu được nguyên nhân của bệnh đau ...