Làm việc ngày Tết Kỷ Hợi 2019: NLĐ hưởng lương cao ngất ngưởng
https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat-binh-luan-gop-y/22727/lam-viec-ngay-tet-ky-hoi-2019-nld-huong-luong-cao-ngat-nguong
2019-04-12 23:34:20 169
Người lao động (NLĐ) làm việc trong những ngày nghỉ Tết Âm lịch Kỷ Hợi 2019 sẽ được hưởng lương cao ngất ngưỡng (mức lương tối thiểu mà doanh nghiệp phải trả cho NLĐ phải là 400% tiền lương của ngày thường).