Giáo trình Tài chính quốc tế: Phần 1 - Đại Học Thủ Đô Hà Nội
http://thuvienso.daihocthudo.edu.vn/doc/giao-trinh-tai-chinh-quoc-te-phan-1-446754.html
2020-07-14 20:00:05 89
Phần 1 cuốn giáo trình "Tài chính quốc tế" do PGS.TS Nguyễn Văn Tiến biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đại cương về tài chính quốc tế, thị trường ngoại hối - Forex, cán cân thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.