Lịch sử ngày 20/10-Ngày Phụ nữ Việt Nam, Văn bản - Ban Vì Sự ...
https://tienbophunu.lhu.edu.vn/334/17710/Lich-su-ngay-2010Ngay-Phu-nu-Viet-Nam.html
2019-05-01 16:48:02 110
Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trong một đất nước với nền văn minh nông nghiệp, dựa trên nền tảng nghề trồng lúa nước và thủ công nghiệp nên phụ nữ Việt ...